Sami Hyypiä -akatemiassa seurataan myös suomalaisten juniorijalkapalloilijoiden kehitystä

Mikä on Sami Hyypiä -akatemia ja missä se sijaitsee?

Tunnetulta suomalaisela jalkapalloilijalta nimensä saanut Sami Hyypiä -akatemia on valmennukseen, kehitystoimintaan sekä tutkimustoimintaan keskittynyt jalkapallon koulutuskeskus, joka löytyy Eerikkälän urheiluopistosta, Tammelan kunnasta. Sami Hyypiä -akatemia on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja sen tavoitteena on kehittää suomalaista jalkapalloilua. Myös suomalaiset juniori-ikäiset jalkapalloilijat hyötyvät akatemian toiminnasta.

Mitä Sami Hyypiä -akatemiassa painotetaan ja mihin seurantakonsepti perustuu?

Sami Hyypiä AcademyAkatemian tärkeänä tehtävänä on ollut juniorijalkapallon osalta luoda seurantakonsepti 10-14-vuotiaiden ikäryhmälle. Seurantakonseptin tavoitteena on seurata yksilöllisesti pelaajien kehittymistä kokonaisvaltaisella tavalla. Tämän lisäksi akatemiassa on toteutettu erilaisia tapahtumia myös juniorijalkapalloilijoille. Erilaiset leirit ja jalkapallokoulut ovat tarjonneet unohtumattomia kokemuksia sekä ainutlaatuisen tilaisuuden suomalaisille juniorijalkapalloilijoille – tavoitteena on kehittää jalkapalloilevista lapsista aikuisia, jotka edelleenkin jatkavat harrastustaan ja joista osasta kehittyy maamme uusia jalkapallotähtiä.

Seurannan välineiden pohjana on käytetty jalkapallon lajianalyysia, erilaisia tieteellisiä tutkimuksia sekä kansainvälisiä vaatimuksia, minkä ansiosta pelaajien kehittymistä voidaan vertailla sekä eri ikäisiin ulkomaisiin pelaajiin että lajianalyysiin. Sen avulla seurataan sekä pelaajien teknisiä, sosiaalisia, taktisia, fyysisiä että henkisiä ominaisuuksia sekä näiden ominaisuuksien kehittymistä. Samalla kootaan tietoa pelaajan jalkapalloharrastuksesta, kokemuksista, pelaamisesta ja harjoittelemisesta. Näitä tietoja varten on luotu erityinen tietokanta, joka helpottaa pelaajien kehittymisen seuraamista ja auttaa mahdollisen tulevan huippupelaajan valinnoissa hänen määritellessään omaa pelaajapolkuaan. Akatemia tekee tiivistä yhteistyötä mukaan ilmoittautuneiden seurojen kanssa.

Hyvän ryhmähengen luominen ja ylläpitäminen sekä toisista huolehtiminen kuuluvat Eerikkälän urheiluopiston luomiin pelisääntöihin, joita tapahtumiin osallistuvien edellytetään noudattavan – kavereista tulee pitää huolta. Pelaajien omaa aktiivisuutta korostetaan oppimisprosesseissa – pelaajien tulee olla oman oppimisensa aktiivisia toimijoita eikä passiivisia objekteja.

Laitteisto on Sami Hyypiä -akatemiassa ainutlaatuinen sisältäen esimerkiksi huipputeknisen videojärjestelmän. Valmentajille akatemia tarjoaa erilaisia laadukkaita valmennusseminaareja, joiden kautta valmentajat voivat saada työhönsä uudenlaisia ideoita. Näin valmentajilla on mahdollisuus saada uusia näkemyksiä pelaajien, joukkueen sekä itsensä kehittämistä silmällä pitäen. Valmennuksen kehittäminen vastaamaan kansainvälisten pelikenttien haasteisiin on haaste, johon akatemia pyrkii vastaamaan. Juuri omalle joukkueelle optimaalisen valmennuspolun löytäminen ei ole aina helppoa ja juuri tässä akatemia voi auttaa valmentajia.