Juniorijalkapalloilijoiden valmennus

Ikävaiheen huomioonottamisen periaate

Junior footballers trainingJunioripelaajia valmennettaesssa tulee ottaa huomioon lasten ja nuorten ikävaiheesen kuuluva kehitys, joka liittyy niin liikunnallisiin, motorisiin kuin jalkapalloilullisiin taitoihinkin. Noin 6-12-vuotiaana lapsi elää ikäänkuin tietynlaista herkkyyskautta monien jalkapallossa tarvittavien taitojen osalta, minkä vuoksi onkin erittäin tärkeää antaa lapsille monipuolisia harjoitteita. Harjoituksissa edetään helpoista harjoituksista vaikeampiin ja samoin toimitaan myös pelien suhteen. Perustaitojen harjoittelu runsaiden toistojen kera on äärimmäisen tärkeää juniori-ikäisten osalta. Jos näissä perustaidoissa on puutteita, on pelaajan myöhemmin vaikea oppia vaikeampia asioita.

Yksilöllisyyden huomioonottamisen periaate

Jokaisen pelaajan yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa. Harjoituksissa pelaajat kannattaa mahdollisuuksien mukaan jakaa pienryhmiin taitojensa mukaisesti.

Monipuolisuuden huomioonottamisen periaate

Harjoittelussa tulee ottaa huomioon, että toiminta on mahdollisimman monipuolista. Monipuolinen toiminta kehittää sekä lihaksistoa, hermostoa, sydäntä, verenkiertoelimistöä että aineenvaihduntaa.

Tavoitteellisuuden huomioonottamisen periaate

Jokaisen harjoituksen tulee sisältää jokin tavoite, joista ainakin osan tulee olla mitattavissa, ja joiden tulee olla realistisia. Taitokilpailulajeja voi käyttää esimerkkeinä.

Nousujohteisuuden huomioonottamisen periaate

Harjoittelua voidaan vaikeuttaa, kun lapsi kasvaa ja kun hänen taitonsa kehittyvät; tehoa sekä määrää lisätään, mutta muutokset eivät saa olla jyrkkiä. Liian nopeat muutokset saattavat johtaa loukkaantumisriskin suurenemiseen sekä harjoitteluinnon laskuun.

Riittävän harjoittamisen huomioonottamisen periaate

Perusasioiden harjoittelemisesta on tehtävä jollakin tavalla sekä opettavaista että mielenkiintoista, koska niiden omaksuminen vaatii suuren määrän toistoja. Mielikuvitusta käyttämällä perustaitoja voidaan harjoitella vaikkapa erilaisten leikkien ja pelien kautta.

Järjestelmällisyyden huomioonottamisen periaate

Lasten riittävästä liikkumisesta tulee huolehtia; lasten liikuntasuositus on 14-18 tuntia liikuntaa joka viikko. Tutkimukset osoittavat, että jopa moni lapsi, joka harrastaa urheilua, liikkuu liian vähäisiä määriä.

Opettamisen huomioonottamisen periaate

Valmennustyössä ohjaaminen, kasvattaminen ja opettaminen ovat korostuneessa asemassa. Valmentajan pelilliset taidot eivät ole tärkein edellytys valmennustyössä, vaan hänen kykynsä opettaa näitä taitoja lapsille ja nuorille.

Kasvattamisen huomioimisen periaate

Valmennus on myös kasvattamista eikä valmentajan tulisikaan unohtaa, että hän toimii ohjaamiensa lasten ja nuorten roolimallina ja että hänen vaikutuksensa saattaa ulottua pelaajaan koko pelaajan eliniän ajan. On tärkeää muistaa, että valmentajalla saattaa olla pelaajaan myös negatiivinen vaikutus.